Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Trzynasty wykład z cyklu SZTUKA I TECHNOLOGIA

 Marcin Maron, Filmowa neoawangarda i początki sztuki video

19 kwietnia 2017, godz. 17:00
Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

Wykład dotyczyć będzie zagadnień historii filmu eksperymentalnego. Omówione zostaną najważniejsze nurty i dzieła kina eksperymentalnego, związane z przemianami ideowymi i technologicznymi, jakie zaszły w sztuce światowej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Wyjaśnione będą takie pojęcia i zjawiska jak: neoawangarda, film strukturalny, kino poszerzone i sztuka video. Integralną częścią wykładu będą fragmenty filmów Andy`ego Warhola, Petera Kubelki, Georga Maciunasa, Paula Sharitsa, Nam June Paika, Billa Violi i innych.

WRÓĆ