Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Dziesiąty wykład z cyklu SZTUKA I TECHNOLOGIA

 Marcin Lachowski, Konstruktywiści - konstruktorzy

8 marca 2017, godz. 17.00
Miejska Biblioteka im. Łopacińskiego w Lublinie, filia nr 2, ul. Peowiaków 12 (gmach Centrum Kultury)

Wykład będzie poświęcony działalności rosyjskich konstruktywistów w okresie rewolucji październikowej i czasie porewolucyjnych gwałtownych przemian politycznych. Ich twórczość integralnie była związana z głębokimi przemianami społecznymi, kreśląc utopijny charakter komunistycznego społeczeństwa. Kwestionując zastany porządek artystyczny, w swoich programach, a także realizacjach postulowali wykreślenie nowego obszaru działalności artystycznej, ściśle powiązanej z projektowaniem przemysłowym, produkcją i propagandą wizualną. Podążając w kierunku utylitaryzacji twórczości artystycznej sformułowali program powiązania kreacji artystycznej z pożądanymi przemianami społecznymi. Postulaty awangardy zyskały nierealny i utopijny charakter w totalitarnej rzeczywistości, a artyści stali się zakładnikami scentralizowanych, autorytarnych przemian w Rosji sowieckiej lat 20. i 30. Ich zainteresowania techniką i inżynierią sprzyjały jednak ukształtowaniu nowoczesnego designu w postaci projektowanych monumentów, wnętrz, scenografii, strojów, a wreszcie nowatorskich fotomontaży. Wykład będzie poświęcony tym nowoczesnym (często tylko eksperymentalnym) projektom, które łączyły nowoczesną formę i technikę jako podwaliny „nowej rzeczywistości”.

WRÓĆ