Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Ósmy wykład z cyklu SZTUKA i TECHNOLOGIA

 Izabela Bartkowiak, KULT WIRTUOZÓW

8 lutego 2017, godz. 17.00, filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

Kult wirtuozów, jednostek o ponadprzeciętnych zdolnościach, wybitnych mistrzów swej sztuki, jest zjawiskiem wszechobecnym w dziejach i odnosić się może do każdej dziedziny ludzkiej działalności. W sposób szczególny dotyczył on jednak artystów muzyków, zwłaszcza tych żyjących w XVIII i XIX stuleciu. Przyczyną tego była przede wszystkim myśl filozoficzna, która mogła sprzyjać lub wręcz przeciwnie, hamować rozwój wirtuozostwa. Ale nie tylko. Wirtuozostwo to fuzja myśli technologicznej w budowie instrumentów, tworzenia nowych technik wydobycia dźwięku, wypracowania nowego języka muzycznego, stylu i form. Istotnym czynnikiem warunkującym te zmiany były wielkie przemiany społeczne i ekonomiczne - muzycy zdobyli upragnioną wolność od mecenatu. Jednak była ona tylko pozorna...

 

WRÓĆ