Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Siódmy wykład z cyklu SZTUKA i TECHNOLOGIA

 Rafał Rozmus, Współczesne narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia muzyki filmowej

25 stycznia 2017, godz. 17.00, filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

Celem wykładu jest omówienie problematyki związanej z procesem komponowania muzyki filmowej. W szczególności przedstawione zostaną współczesne narzędzia wykorzystywane w tworzeniu tytułowego gatunku. Podstawowym zagadnieniem jest koegzystencja zjawisk wizualnych i dźwiękowych w dziele filmowym, ich wzajemne relacje oraz praktyczne wykorzystanie wirtualnych instrumentów w procesie kompozytorskim. Rozważania teoretyczne uzupełnione są działaniami praktycznymi, których celem jest próba ustalenia, w jakim stopniu współczesne narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia muzyki filmowej ułatwiają pracę kompozytorom oraz jakie otwierają przed nimi możliwości.

WRÓĆ