Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

SZTUKA I TECHNOLOGIA - NOWY CYKL WYKŁADÓW O SZTUCE

 

Najnowszy trwający obecnie moment kulminacji związków sztuka – technologia, zapoczątkowany – zdaniem Hala Fostera – w latach 90. XX wieku, wiążę się z cyfryzacją, komputeryzacją i narodzinami społeczeństwa informatycznego. Splot technologii, nauki i kultury prowadzi do rozkwitu technokultury i technonauki. Jak w tym kontekście zmienia się samo pojęcie sztuki i czy w rezultacie rozszerzania jej definicji narasta przepaść pomiędzy „starym” i „nowym”? Czy sztuka dzisiaj, właśnie dlatego, że tak szeroko wchłania zdobycze współczesnego postępu technologicznego, nie zbliża się zadziwiająco do źródłowego pojęcia techne, którym starożytni Grecy ogarniali wszelką wytwórczość?

Zagadnienia te wydają się niezwykle aktualne w kontekście narastającej obecności techniki i technologii w rozmaitych przejawach współczesnej praktyki artystycznej, zarówno w sztukach wizualnych, jak też w architekturze, muzyce, filmie i w szeroko rozumianej kulturze wizualnej. Odpowiedzi na liczne pytania z tym związane szukać będą badacze i praktycy różnych dziedzin humanistyki podczas tegorocznej VIII edycji otwartych wykładów o sztuce, przygotowanych przez Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie we współpracy z Instytutem Sztuk Pięknych UMCS, Instytutem Historii Sztuki KUL Jana Pawła II i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.

 

Miejsce wykładów: Miejska Biblioteka Publiczna

Lublin, ul. Peowiaków 12 (Filia nr 2, parter)

 

PROGRAM:

 

12.10.2016, środa, godz. 17.00

Ryszard Kasperowicz, Platon i "nieskończone przekształcanie"

 

26.10.2016, środa, godz. 17.00

Marcin Pastwa, Stare obrazy - nowe media

 

9.11.2016, środa, godz. 17.00

Izabela Pastuszko, Społeczna inżynieria mieszkaniowa w wybranej architekturze i urbanistyce Lublina przełomu lat 50. i 60. XX wieku

 

23.11.2016, środa, godz. 17.00

Kamila Leśniak, Pomiędzy techniką a sztuką. Wokół narodzin fotografii

 

14.12.2016, środa, godz. 17.00

Jacek Jaźwierski, Prymitywizm: ucieczka od nowoczesności

 

11.01.2017, środa, godz. 17.00

Piotr Majewski, Malarstwo i nowe techniki obrazowania - konkurencja czy impuls rozwojowy?

 

25.01.2017, środa, godz. 17.00

Rafał Rozmus, Współczesne narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia muzyki filmowej

 

8.02.2017, środa, godz. 17.00

Izabela Bartkowiak, Kult wirtuozów

 

22.02.2017, środa, godz. 17.00

Jerzy Żywicki, Początki budownictwa żelbetowego w Lublinie

 

8.03.2017, środa, godz. 17.00

Marcin Lachowski, Konstruktywiści - konstruktorzy

 

22.03.2017, środa, godz. 17.00

Marta Ryczkowska, Redefinicja sztuki i nowe media - Fluxus

 

5.04.2017, środa, godz. 17.00

Piotr Celiński, Cyfrowy ekosystem kultury wizualnej

 

19.04.2017, środa, godz. 17.00

Marcin Maron, Filmowa neoawangarda i początki sztuki wideo

 

10.05.2017, środa, godz. 17.00

Ewa Sobiecka, Neuroteorie sztuki - nowe perspektywy i zagrożenia badawcze

 

31.05.2017, środa, godz. 17.00

Ryszard W. Kluszczyński, Od sztuki programowanej do hodowanej przeobrażenia współczesnej kultury wizualnej

 

Organizatorzy:

Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego, Instytut Sztuk Pięknych UMCS, Instytut Historii Sztuki Jana Pawła II, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

 

WRÓĆ