Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Wykład Izabeli Bartkowiak

 Beethoven jako heros modernizmu – eksperymenty Maxa Klingera

25 maja 2016, g. 17.00
Miejska Biblioteka Publiczna, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Filia nr 2, Gmach Centrum Kultury)

W XIV Wystawie Secesji Wiedeńskiej (1902) dedykowanej Ludwigowi van Beethovenowi wzięło udział dwudziestu jeden artystów. Jednym z nich był Max Klinger, wybitny niemiecki rzeźbiarz, przedstawiciel symbolizmu. Zaprezentowana przez niego statua Beethovena miała być wizualnym ekwiwalentem, rzeźbiarską transpozycją idei muzyki wybitnego kompozytora, który otworzył drzwi nowej epoki w muzyce. 

Max Klinger, świadom geniuszu i roli Beethovena, portretował artystę kilkakrotnie, jednak to właśnie statua zaprezentowana w Wiedniu w sposób całościowy odzwierciedliła ideę artysty. Połączenie materiałów rzeźbiarskich, elementy stroju, zastosowana ikonografia, mimika, umiejscowienie postaci kompozytora na tronie – to wszystko było nie tylko rzeźbiarskim eksperymentem, ale niosło ze sobą konkretne znaczenie i symbolicznie odnosiło się do muzyki Beethovena.

W ramach cyklu wykładów: "Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności".

WRÓĆ