Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Wykład Piotra Majewskiego

 "Le Corbusier - architekt, eksperymentator, wizjoner"

Wykład z cyklu "Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności"

13 stycznia 2016 roku, godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna, Lublin ul. Peowiaków 12 (filia nr 2, parter Centrum Kultury)

Le Corbusier niezwykle silnie oddziałał na kształt architektury XX wieku. Jego koncepcje dotyczące zabudowy modułowej, osiedla i rozwiązań urbanistycznych inspirowały trzy generacje architektów. Mniej pamięta się o Le Corbusierze malarzu i rzeźbiarzu, choć w tych dziedzinach pracował całe życie, wykorzystując rezultaty w architekturze. Paradoksalnie architekt formował swój „czysty” styl w oparciu o wczesne studia nad tradycją klasyczną, dla których niebagatelne znaczenie miały podróże śródziemnomorskie. Wizję przyszłej architektury rozwijał też po pierwszej wojnie światowej w ramach koncepcji sztuki purystycznej w kręgu paryskiego modernizmu, podejmującego krytykę radykalnego eksperymentu awangardy z punktu widzenia idei „powrotu do porządku”.

WRÓĆ