Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Wykład Marty Ryczkowskiej

Marta Ryczkowska, Sztuka w przestrzeni społecznej. Strategie, mity, nadzieje. 

z cyklu "Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności"

16 grudnia 2015, godz. 17.00
Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12 (gmach Centrum Kultury)

Wykład będzie dotyczył obecności sztuki w przestrzeni publicznej, silnie eksponowanej w ostatnich latach, wyrastającej z przekonania, iż sztuka może być czymś więcej niż ekspresją pewnej idei, może odcisnąć trwałe piętno w rzeczywistości. Przez lata sztuka zaangażowana społeczno-politycznie budziła konfuzję, gdyż kojarzyła się z działalnością na usługach władzy. Powojenny rozkwit sztuki społecznie zaangażowanej to pokłosie m. in. Poszerzonej Koncepcji Sztuki Josepha Beuysa, który widział sztukę jako ewolucyjno-rewolucyjną siłę. „Jedynie sztuka posiada zdolność demontażu represyjnych skutków zniedołężniałego systemu społecznego, który chyli się ku upadkowi: rozbrojenia go w celu zbudowania społecznego organizmu jako dzieła sztuki" – mawiał artysta. Twórczość artystyczną pojmował jako katalizator przemian zachodzących w człowieku i prowadzących do przekształcenia świata, w którym on egzystuje.

WRÓĆ