Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Sztuka współczesna – sztuka dawna w przestrzeni muzeum. Dialog czy dwa monologi?

 Konferencja poświęcona zostanie problematyce konfrontowania dzieł sztuki współczesnej i dawnej w ramach jednej ekspozycji. Sesja będzie okazją do przyjrzenia się i oceny efektów praktyki zestawiania obiektów sztuki współczesnej oraz dzieł sztuki dawnej, która jest coraz częściej widoczna we współczesnym muzealnictwie. Zamysłem organizatorów konferencji jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy na temat korespondencji sztuki dawnej i sztuki współczesnej w kontekście ekspozycji muzealnej. Namysł będzie prowadzony z perspektywy konserwatorskiej, badaczy zajmujących się sztuką współczesną, a także dawną. W nawiązaniu do wystawy koncepcja spotkania zakreśla trzy obszary wzajemnych odniesień: praktyki „interwencji”, osobnych wystaw lokalizowanych w muzeach wielodziałowych, a także uzupełnień zastanej ekspozycji poprzez nowy zamysł kuratorski. Konferencja będzie akcentować jeszcze nierozpoznane, nieskodyfikowane obszary praktyk kuratorskich, pomoże również snuć rozważania nad zmiennymi sposobami interpretacji sztuki dawnej wobec współczesnych praktyk ekspozycyjnych, zarazem pozwoli opisać współczesną sztukę jako zakorzenioną w długiej tradycji formalnej i ikonograficznej.

logosy_czarne.jpg

WRÓĆ