Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

PIERWSZY WYKŁAD Z CYKLU NIESKOŃCZONY EKSPERYMENT

 Pierwszy wykład VII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
„Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności”

Ryszard Kasperowicz, „Nieskończona aproksymacja” - utopie artystyczne Novalisa i wczesnych romantyków

30 września 2015, godz. 17.00 , filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

Novalis, zaliczany zazwyczaj do kręgu niemieckiej „Frühromantik”, był nie tylko jednym z największych poetów XIX stulecia, lecz także bezkompromisowym wizjonerem, stawiającym sztuce nowe wyzwania artystyczne, poznawcze i społeczne. W jego koncepcjach artystycznych najpełniej ujawnia się dynamika romantycznego mitu sztuki jako dziedziny absolutnej, będącej ostatecznym kresem poznania i działania, jak również ostatecznym źródłem samowiedzy. Novalis, łącząc w swoich pomysłach najróżniejsze wątki filozoficzne, religijne i mistyczne, nadał sztuce status najwyższej syntezy wszelkich władz poznawczych i twórczych człowieka, poddając ją serii niezwykłych myślowych eksperymentów, sięgających samej granicy języka wypowiedzi artystycznej. Metaforą sztuki staje się dlań obraz „nieskończonego” przybliżania się tworzenia do punktu absolutnego, do którego sztuka przyszłości będzie nieustannie dążyć, eksplorując nieprzeczuwane dotąd sposoby „romantyzowania” świata i rozbudzania nowych możliwości zmysłowych oraz imaginatywnych człowieka.

 

Organizatorzy cyklu: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Instytut Historii Sztuki KUL, Biblioteka im. H. Łopacińskiego

Kurator ze strony LTZSP: Piotr Majewski

Patronat medialny: Radio Lublin

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin
 

WRÓĆ