Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

CZTERNASTY WYKŁAD Z CYKLU "OBRAZ W KOLEKCJI NOWOCZESNEJ"

 Aniela Mroczek, Dokumentacja sztuki performance jako element kolekcji

Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin, 26 maja 2015 (wtorek), godz. 17.00

Ważnym elementem kolekcji sztuki współczesnej jest sztuka performance – obecna w niej w formie dokumentacji performance realizowanych na żywo, bądź też wideo performance – realizowanych przez artystów za pomocą mediów. Na dokumentację performance składać mogą się fotograficzne, filmowe lub dźwiękowe rejestracje zdarzenia, relacje uczestników, towarzyszące bądź powstające w czasie performance obiekty określane niekiedy jako „mementa”, jak również pochodzące z poprzedzającej samo działanie fazy przygotowawczej materialne „ślady” kształtowania się koncepcji. Co ciekawe wszystkie te fizyczne przejawy działania artysty pozostają w niejednoznacznej relacji do efemerycznej natury samego performance, zaś tytułowa dokumentacja wychodzi często poza formę obiektywnego zapisu, decyzją artysty performera, niekiedy też kuratora kolekcji stając się autonomicznym dziełem sztuki, dla którego „dokumentowany” performance jest jedynie punktem wyjścia.
W oparciu o przykłady zaczerpnięte ze sztuki światowej jak i artystów reprezentowanych przez krajowe instytucje proponuję przyjrzenie się złożonemu zagadnieniu dokumentacji sztuki performance oraz jej miejscu w siatce wzajemnych związków i zależności pomiędzy pracami składającymi się na kolekcję sztuki współczesnej.

WRÓĆ