Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

TRZYNASTY WYKŁAD Z CYKLU "OBRAZ W KOLEKCJI NOWOCZESNEJ"

  Marta Ryczkowska, Kolekcje sztuki efemerycznej w Polsce i za granicą

12 maja 2015 (wtorek), godz. 17.00, Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

Sztuka performance, happening, interaktywna instalacja, koncert mają tą właściwość, iż przypisane są do konkretnego miejsca, czasu i osób. Pojawia się pytanie o możliwość zamrożenia chwili – czy działanie artystyczne można ocalić? Prezentacje sztuki efemerycznej, mimo swojej długiej historii, wciąż są niedoskonałym przywoływaniem doświadczenia, jakie towarzyszyło odbiorcy i artyście w chwili trwania wydarzenia. Coraz doskonalsze metody zapisu danych, nagrania filmowe i dźwiękowe, rekonstrukcje, polisensoryczne banki danych, jedynie w znikomym stopniu są w stanie przybliżyć oryginalną atmosferę zjawiska artystycznego. Technologie rejestracji, stając się coraz dokładniejsze i wyrafinowane, stwarzają nowe jakości, może oderwane od pierwowzoru i jego atmosfery. Obok technologii przekazu medialnego, również dyskurs naukowy zmaga się z tym problemem, rozwijając różnorodne sposoby dokumentacji i gromadzenia przekazów. W jaki sposób archiwizować proces twórczy? Jakie są modele kolekcji działań efemerycznych? W swoim wykładzie poruszę kwestie dotyczące prezentowania tego, co z natury jest produktem ubocznym działania: fotografii, wideo, obiektów, szkiców a także niematerialnych, niewerbalnych składników dzieła w procesie. Wspomnę o działaniach i idei European Live Art Archive prowadzonego przez Borysa Nieslonego w Niemczech, o Open Archive / Otwarte Archiwum realizowanym przez Ośrodek Sztuki Performance w Lublinie, Hong Kong Performance Art Research Project i innych projektach, których celem jest utrwalenie sztuki efemerycznej.

WRÓĆ