Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

ÓSMY WYKŁAD Z CYKLU "OBRAZ W KOLEKCJI NOWOCZESNEJ..."

 Aneta Kramiszewska, Dialog, czy dwa monologi? Koncepcja prezentacji sztuki religijnej w Muzeum Katedralnym w Wűrzburgu

Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin, 24 lutego 2015 (wtorek), godz. 17.00

W roku 2003 udostępniono publiczności nową ekspozycję Muzeum Katedralnego w Würzburgu. Autor jej scenariusza, historyk sztuki i teolog Jürgen Emmert, łamiąc tradycyjne schematy prezentacji dzieł sztuki religijnej, obok siebie, w jednej przestrzeni wystawienniczej, umieścił dzieła sztuki dawnej oraz prace artystów współczesnych. Konfrontował je, zestawiając w pary, przy czym punktem wyjścia była wspólna tematyka (kryterium ikonograficzne). W intencji autora koncepcji, miała w tych zestawieniach ujawnić się także głębsza więź między wybranymi obiektami, objawiająca się zwiedzającym w efekcie dłuższej kontemplacji dzieł. Wykład podejmuje refleksję nad muzealną koegzystencją tradycyjnej sztuki kościelnej, pierwotnie znajdującej swoje miejsce w przestrzeniach sakralnych i współczesnych dzieł artystycznych, niepoddanych rygorom formy, decorum, tradycji ikonograficznej. Czy istotnie znajdują one wspólny język, czy wzajemnie pozwalają się oświetlić, a tym samym ukazać widzowi nowe ścieżki interpretacyjne? Czy razem są zdolne wypowiedzieć się pełniej o kondycji sztuki jako medium wiary?

WRÓĆ