Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

wystawa RYSOWANIE MUZYKI

 

Od wynalezienia fonografu aż po współczesne cyfrowe studia nagrań, pojawiło się szereg urządzeń służących do tego, by można było zobaczyć dźwięk, powstrzymać jego dysseminacyjną naturę w pewnej redukcji. Chodzi tu o oscyloskopy, spektrogramy, analizatory widma dźwiękowego. W momencie gdy w filmie pojawił się dźwięk jako pełnoprawny uczestnik, od około 1924 roku, zaczęto się zastanawiać nad ewentualnymi konsekwencjami symultanicznego wyświetlania abstrakcyjnych plam świetlnych wraz z konkretnymi tonami. Pojawili się konstruktorzy, którzy budowali odpowiednie klawiatury, tak zwane świetlne pianina.


Muzyka występuje w tych kontekstach jako coś trudno uchwytnego, ale dającego się złapać w pułapki racjonalności, szczególnie pod postacią technicznych aparatur. Współcześnie dążenia artystów wzbogaciły te wysiłki o rozwiązania mnie ścisłe, w większym zakresie nieoczekiwane i zaskakujące, idące w stronę efektów synestezji i transkodowania. Synestezja polega na łączeniu różnych rejestrów zmysłowych a transkodowanie polega na przeliczaniu pewnych danych, z jednego formatu w inny lub z jednego rejestru zmysłowego w inny.
Rysowanie muzyki to zagadnienie, które umożliwia jednostronną lub symetryczną relację między danymi wzrokowymi i słuchowymi. Nie chodzi tu, po prostu, o rejestrację otoczenia dźwiękowego, jego zapis, chodzi o kreatywne ukazanie relacji między dźwiękami a pewnymi walorami wizualnymi. Muzyka oznacza tutaj wyższy porządek utworzony z dźwięków, ich kompozycję, która za punkt wyjścia bierze pewną umowę, co do sposobu przekładu kształtów, linii, barw lub liter i cyfr na wartości rytmiczne, agogiczne, tonalne itp.


Projekt ma na celu stworzenie sytuacji komunikacyjnej między artystami, którzy zajmują się dźwiękiem i audiowizualnością. Wspomniana sytuacja ma doprowadzić do przygotowania wystawy, na którą będą się składały obiekty i instalacje ukazujące twórcze przenikanie się rejestrów dźwiękowego i wizualnego ze ścisłym uwzględnieniem zagadnienia przedstawiania muzyki pod postacią rysunku, grafiki, animacji lub innej techniki, cyfrowej lub analogowej. Dodatkowymi celami są współpraca zaproszonych artystów prowadząca do wymiany doświadczeń i współdzielenia wiedzy.
 

Wystawa organizowana jest w ramach projektu Wokół sztuki

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Galeria Lipowa 13, Lublin, ul. Lipowa 13
(CH Plaza, wejście od ul. Obrońców Pokoju)
 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

WRÓĆ