Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

wystawa MIASTO (NIE)IDEALNE


 Miasto (nie)idealne

Wyobrażenia miasta były podstawowym tematem sztuki nowoczesnej. Metropolie wyznaczały ramy życia artystycznego, były siedliskami modernistycznych koncepcji i rezerwuarem wizualnych motywów. Wystawowe manekiny, lśniące neony, połyskujące karoserie samochodów, barwne reklamy, odbicia szklanych witryn wypełniały obrazy surrealistów, hiperrealistów, pop-artystów. Twórcy przyjmowali zarazem różne role: dandysa, flâneura, konstruktora, producenta. Miasto wyznaczało centrum – życia, rozrywek, wreszcie nowych idei, harmonizujących przestrzeń działania i kreacji, postępu i demokracji.

 

Miasto_nieidealne2.jpg

Alicja Pulik, Miasto nieidealne, 2013, olej na płótnie, 80 x 100 cm


Odwrotnością utopii miasta idealnego był mit „Wieży Babel”, określający destrukcję, rozpad i chaos – jak negatyw wcielał niepokoje i zagrożenia płynące z modernizacji. Przenikał niezborną poetykę kolaży, fotomontaży, asamblaży. Dysharmonia i ekspresja ujawniały irracjonalność i nieprzewidywalność masowych skupisk i migracji. Centrum jawiło się nie tylko jako przestrzeń negocjacji, konsensusu, ale także konfliktu, konfrontacji, manifestacji.

 

2._Katarzyna_Nikitenko__Exit2.jpg

Katarzyna Nikitenko, Exit, 2010, fotografia cyfrowa, 60 x 40 cm


Dzisiejsza refleksja nad kulturą akcentuje wagę peryferyjności: niedostrzegalnych detali, skrytych wyobrażeń, nieokreślonych miejsc – to w nich jesteśmy zadomowieni, to one wytwarzają rozmaite perspektywy, odmienne punkty widzenia, zanim staną się oficjalnym składnikiem obowiązującej przestrzeni publicznej, częścią establishmentu, spektakularnych wystaw kultury i sztuki.

 

1._Rafa____Cz____pi___ski__Trash_beauty2.JPG

Rafał Czępiński, Trash beauty, 2013, technika mieszana, 90 x 70 cm


Czym dla artystów miasto jest teraz? Jak przebiega jego formotwórcza rola w życiu człowieka? Te pytania, choć trudne, skierowaliśmy do młodych – zdolnych lubelskich artystów: studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Wystawa ,,Miasto (nie)idealne” jest pokłosiem konkursu inicjującego międzyuczelnianą współpracę artystów UMCS i historyków sztuki KUL, a zarazem próbą zmierzenia się z problematyką miejską.


Wystawa przedstawia zróżnicowany i niejednoznaczny obraz miasta (nie)idealnego: nieprzyjaznego zarówno dla chorych, jak i zdrowych, szarego, nijakiego, smutnego, brudnego, pełnego sprzeczności i rażących społecznych dysproporcji, a zarazem wciągającego w swoje zakamarki.

 

4._Marcin_Proczek__Blokowisko2.JPG

Marcin Proczek, Blokowisko, 2013, akryl, lakier akrylowy na płótnie, 200 x 200 cm


Okazuje się, że w oczach młodych artystów, miasto tętniące życiem, pełne kolorów, zachęcających formą szyldów reklamowych i wystaw sklepowych jest właśnie takim miastem (nie)idealnym, odsłaniającym powierzchowną, zewnętrzną powłokę. Zabiegani, zapracowani i zajęci sobą ludzie często nie widzą, albo nie chcą widzieć coraz większej biedy, która jest tuż obok nich. Choć na zewnątrz pełni radości i dumy, ludzie sukcesu są często nieszczęśliwi, pod pancerzem kryją bezsilność, rozżalenie, stres, pogłębiającą się depresję. Podobna do nich jest przestrzeń w której żyją – pozorna, fałszywa i ślepa. W bocznych, mrocznych uliczkach kryje się zło, przemoc, prostytucja i narkotyki, a niektóre dzielnice przyjmują formę slumsów, w których szerzą się choroby i bieda. Powstaje pytanie, które oblicze miasta jest prawdziwie (nie)idealne - gorsze. Czy to zamykające się na problemy przeciętnego, słabszego człowieka, będące jedynie utopią, pozorem rzeczywistości, czy też miasto ,,dosłownie” (nie)idealne, patologiczne, ale prawdziwe. I na to pytanie oczywiście nie dajemy jasno sprecyzowanej, jednoznacznej odpowiedzi.

 

3._Jowita_Paszko__bez_tytu___u2.JPG

Jowita Paszko, bez tytułu, 2012, fotografia cyfrowa, 60 x 48,2 cm


Prace wyraźnie akcentują właśnie te dwa przeciwległe bieguny, nadając wystawie wymiar społeczny i psychologiczny, wyrażony ciekawymi, często zaskakującymi środkami wizualnymi. Brudne ściany, graffiti, płyty chodnikowe, przedstawienia ,,nieciekawych” przestrzeni życia publicznego, wywołujące klaustrofobiczne uczucia wąskie przejścia, w sposób dosłowny lub za pośrednictwem symbolu odwołują się do degradacji i nędzy ludzi żyjących w bocznych, zacienionych uliczkach wielkich miast. Z drugiej strony, kolorowe i kiczowate banery reklamowe, tabloidy, neonowe szyldy, anteny satelitarne, niegdyś będące symbolem postępu i nowoczesności, ukazują często nieludzki wymiar miasta utopijnego.

 

6._Grzegorz_Wi____cek__Pejza___miejski2.JPG

Grzegorz Więcek, Pejzaż miejski, 2009, olej na desce, 120 x 84 cm


Pomysł wystawy narodził się w ramach działalności Galerii 1im. Bogusława Słomki, prowadzonej przez studentów Instytutu Historii Sztuki KUL. Przygotowując wystawę fotorealistycznych obrazów miasta Grzegorza Więcka – absolwenta Wydziału Artystycznego UMCS – postanowiliśmy szerzej spojrzeć na ten temat. Zapraszając do współpracy obecnych studentów Wydziału Artystycznego, pragnęliśmy uwzględnić rozległość perspektyw, szeroki zasób technik, wreszcie różnorodność doświadczeń artystycznych. Na wystawie prezentujemy zarówno prace wykonane w tradycyjnych technikach malarskich, jak i obiekty, asamblaże, projekcje wideo, fotografie. Ich wzajemne zestawienie buduje zwielokrotnioną refleksję o współczesnym mieście, nadaje również poszczególnym realizacjom nowe znaczenia. Za każdym razem mamy jednak do czynienia z bardzo indywidualnym, osobistym spojrzeniem artysty, dalekim od utrwalonej tradycji „miasta idealnego”.

 

Izabela Bartkowiak
Dagmara Jędrzejewska
Marcin Lachowski

 

WYSTAWA MIASTO (NIE)IDEALNE

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Galeria Lipowa 13, Lublin, ul. Lipowa 13
(CH Plaza, wejście od ul. Obrońców Pokoju)
otwarcie: piątek 12 kwietnia 2013 r. godz. 19.30
wystawa czynna do 28 kwietnia 2013 r.
od wtorku do niedzieli, w godz. 15.00-19.00

Artyści:
Rafał Czępiński
Jakub Iwaniak
Mikołaj Kowalski
Wojciech Łysiak
Michał Mejnartowicz
Katarzyna Nikitenko
Jowita Paszko
Szymon Popielec
Marcin Proczek
Alicja Pulik
Justyna Szeller
Grzegorz Więcek

Olga Winiarczyk

Kuratorzy:
Izabela Bartkowiak
Dagmara Jędrzejewska

Opieka merytoryczna:
Marcin Lachowski
Sławomir Toman

Koordynator projektu:
Zbigniew Sobczuk

Program edukacyjny:
Paulina Zarębska-Denysiuk

Opracowanie makiety wystawy:
Michał Fronk

Realizacja wystawy:
Jarosław Mitura
Włodzimierz Pawelec

Projekt graficzny katalogu:
Karol Grzywaczewski


 

WRÓĆ