Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Sławomir Marzec Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie Lublin 2008

Książka Sławomira Marca stanowi krytyczny zarys krajobrazu kulturowego, w którym funkcjonuje sztuka po postmodenizmie. Wskazuje procedury zastępowania kultury (jako praktykowania wartości i wychylenia ku pełni istnienia) przez globalną cywilizację doraźnej adaptacji. Kulturze redukowalnej do aktualności, do funkcjonalnej przestrzeni publicznej, a sztuce sprowadzanej do postsztuki, autor przeciwstawia koncepcję transaktualnej optymalizacji i aktywnej, polemicznej bezinteresowności (depragmatyzacji), zakorzenionych w konfiguracjach doświadczenia, rozumu, duchowości, intuicji i zmysłowości. 

Sławomir Marzec (1962) artysta wizualny; absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Kunstakademie w Dusseldorfie. Od 1998 roku pedagog w ASP w Warszawie, od 2003 także profesor Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. Autor ok. 60 wystaw indywidualnych i niemal 300 publikacji z pogranicza teorii i krytyki sztuki (www.slawomirmarzec.glt.pl).

Książka została wydana w związku z realizacją w 2008 roku przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych projektu pt. "Sławomir Marzec - 25-lecie pracy twórczej".

Współwydawca: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

WRÓĆ