Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Sympozjum "Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena"

       Pierwszą część sympozjum stanowił cykl wystaw otwartych 24.10.2008 w różnych instytucjach i punktach miasta. Na cykl złożyły się wystawy: Agnieszki Polskiej, Obiekty (kurator: Marta Ryczkowska, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych); Adama Spychały, Clues to our past and future existence (kurator: Marta Ryczkowska, Państwowe Muzeum na Majdanku); Yane Calovski i Hristina Ivanoska, Oscar Hansen’s Museum of Modern Art (kurator: Magdalena Linkowska, Galeria KONT); Grzegorza Kowalskiego, Obiekty i projekcje (kurator: Marcin Lachowski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie); PSF (Pawilon Stabilnej Formy – Cezary Klimaszewski, Tomasz Kozak i Tomasz Malec); PSF – dobra rada (wprowadzenie: Tomasz Kozak, mieszkanie prywatne Michała Ławnikowicza i Anny Wojewódki);  pokaz filmów Wobec Formy Otwartej : Artur Żmijewski, Sen Warszawy, 2005; PSF, Forma Otwarta jako passe-partout patriarchatu? 2007 (kurator: Paulina Zarębska, Centrum Kultury w Lublinie).

       Drugą część sympozjum (25.10.2008) stanowiła sesja Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Autorami wykładów i prezentacji byli: dr Czesław Bielecki, Pragmatyzm utopii 30 lat później; Yane Calovski i Hristina Ivanoska, Research into Content: Oskar Hansen’s Museum of Modern Art in Skopje; prof. Piotr Juszkiewicz, Przestrzeń, czas i pamięć. Projekt pomnika w Oświęcimiu; prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Jakich pomników potrzebują ocaleni?; prof. Grzegorz Kowalski, Ostatnia wystawa Oskara Hansena; Tomasz Kozak, Oskar Hansen – dyktat za demokratyczną fasadą?; dr Marcin Lachowski, Poza Formę Otwartą; Hubert Mącik, Utopia w służbie systemu?; dr Łukasz Ronduda, Postesencjalistyczne strategie Formy Otwartej na przykładzie twórczości Pawła Freislera; Mona Steinsland, Experiencing and teaching Open Form; dr Andrzej Szczerski, LSC i awangardowa utopia.

Część wystawiennicza była próbą rozpoznania w sztuce współczesnej oddziaływania twórczości Hansena, celem sesji była dyskusja dotycząca intelektualnej aktualności jego koncepcji artystycznych. 

Efektem sesji jest wydawnictwo: Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea - utopia - reinterprertacja

Współorganizatorami sympozjum były: Centrum Kultury w Lublinie, Instytut Nauk o Ziemii UMCS w Lublinie, Państwowe Muzeum na Majdanku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiegow Lublinie. 

 

WRÓĆ