Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena

       Książka ukazuje złożony układ - działalności Oskara Hansena, rozległości jego myśli, a także oddziaływania idei Formy Otwartej w kolejnych dekadach. Zgromadzone artykuły prezentują krytyczną refleksję nad spuścizną architekta, a jednocześnie ukazują siłę oddziaływania jego myśli. Uporządkowane wokół zasadniczych kategorii - idei, utopii, reinterpretacji - przybliżają twórczość Oskara Hansena jako wciąż żywą tkankę współczesności. Wydana przy współpracy Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jest pokłosiem wydarzenia zatytułowanego Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena, zorganizowanego i zrealizowanego w 2008 roku w Lublinie przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galerię KONT (ACK Chatka Żaka). Składało się ono z dwóch współzależnych części, wystawienniczej i naukowej. Ekspozycje były próbą rozpoznania w sztuce współczesnej oddziaływania twórczości Hansena, a sesja - intelektualnej aktualności jego koncepcji artystycznych.

 

WRÓĆ