Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

MICHAŁ BRZEZIŃSKI

 

Obecność Michała Brzezińskiego w ramach projektu atomy+bity ma dla nas podwójne znaczenie. To artysta pracujący na co dzień z wizualnymi technologiami medialnymi i jednocześnie świadomy swojej roli i wagi podejmowanych problemów, dobrze je rozumiejący teoretyk sztuki i kultury uwikłanych w relacje z nowoczesnymi technologiami. Jego zainteresowania koncentrują się w obszarze oddziaływań i przenikania klasycznych form sztuki mediów z najnowszymi, cyfrowymi formami technologicznymi i medialnymi dostępnymi w kulturze. W Lublinie zobaczymy set kilku dotychczasowych realizacji tego artysty z obszaru sztuk wizualnych; będą to prace See me, Memory, Pasja, Pamięć Wirtualna, Ideal Logic, Dust. Brzeziński stawia w nich pytania o możliwości technologii video i filmu, zestawia ze sobą linearność tych analogowych mediów z możliwościami jakie w zakresie wizualności oferują technologie cyfrowe, eksploruje możliwości i poszukuje granic tych hybrydycznych form. Drugi aspekt działalności artysty, o którym będzie okazja porozmawiać w czasie spotkania z nim, to najnowszy projekt metaartystyczny zatytułowany Galeria NT (Nowoczesnych Technologii) oraz towarzyszące mu refleksje i pragmatyki działania kulturowego. Brzeziński jako teoretyk sztuki i kultury stawia w ramach tej realizacji pytania o możliwości prezentowania i popularyzowania sztuki cyfrowej – powstałej przy użyciu nowych mediów i technologii cyfrowych – poddając tym samym w wątpliwość „klasyczne” strategie muzealne, wystawiennicze, promocyjne i użytkowe związane z analogową, bazującą na „atomowych” formach, rzeczywistością B.C. (Before Computers). W swoim projekcie stara się burzyć kulturowe i społeczne granice stojące pomiędzy wymogami ze strony „nowej sztuki” a przyzwyczajeniami i kontekstami towarzyszącymi „starej”, zmniejszać opór w stosunku do nowoczesnych, sieciowych i wirtualnych możliwości, którymi uwodzi cyberprzestrzeń.

 

Micha____Brzezin____ski.jpg

 

Michał Brzeziński – (ur. 1975) artysta, teoretyk wideo, kurator Galerii NT w Łodzi, oraz cyklu Parakino i Festiwalu IN OUT w CSW Łaźnia w Gdańsku. Absolwent filmoznawstwa przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ. Praca magisterska pt. Podmiot, ciało tożsamość. Przyczynek do antropologii cyberkultury [2003]. Jego prace wideo prezentowane były we wszystkich najważniejszych polskich galeriach sztuki współczesnej między innymi w ramach pokazów Józefa Robakowskiego i Krzysztofa Jureckiego. Pokazy indywidualne i wystawy jego prac można było zobaczyć w galeriach takich jak: Bunkier Sztuki w Krakowie, Wieża Ciśnień w Koninie, Arsenał w Białymstoku, CSW Łaźnia, Muzeum Sztuki w Łodzi, BWA w Kielcach, BWA w Sanoku, Galeria Platan w Budapeszcie. W 2005 pokaz jego pracy PEER GYNT odbył się w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina (utwór E. Griega w wykonaniu orkiestry Lingua Nostra dyrygowanej przez Marcina Wolniewskiego). Uczestniczył w dwóch niezależnych prezentacjach na Łódź Biennale 2006 zarówno jako artysta, jak i jako kurator. Brał udział także w głównej wystawie Biennale Fotografii w Poznaniu 2008 roku, festiwalu INSPIRACJE w 2008, festiwalu PRZECIĄG w 2009, festiwalu dokumentART 2010 w Szczecinie, a w ramach pokazu Perpetual Art Machine uczestniczył w MEDIATIONS Biennale w 2010 roku (Poznań, Berlin, Bratysława). Teksty na temat jego twórczości prezentowane były w pismach takich jak EXIT, OPCJE czy OBIEG, ART EON. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2008 rok.

Wystawa czynna do 10 listopada 2010 roku w godzinach 14.00-19.00.

 

Projekt atomy + bity realizowany jest wspólnie z Warsztatami Kultury w Lublinie.

WRÓĆ