Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

ANTONI PORCZAK

 

Cytat z ewangelisty Doby:


I przyszedł Pan i pokazał najnowsze elektroniczne gadżety.
I rzekł do zebranych pokazując je „teraz one będą czynić świat poddanym. Używajcie ich codziennie, tak czyńcie na moją pamiątkę”.

Antoni Porczak przyjął nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładu, w ramach projektu atomy+bity, poświęconego tematyce sztuki nowych mediów. Będzie to prezentacja o charakterze wprowadzającym i porządkującym; szkic sytuacyjny nowej przestrzeni działań artystycznych połączony z przedstawieniem i objaśnieniem najbardziej istotnych słów-kluczy, tagów, które opisują ważne wewnątrz niej sytuacje i procesy. W wystąpieniu analizowane będą kategorie i problemy takie jak: interaktywność, software, interfejs, cyfrowość, hybrydyczność, komunikacja, a także dynamika dyskursu sztuki, która widoczna jest w napięciu pomiędzy tym, co analogowe, a tym, co cyfrowe; pomiędzy tym co linearne, a tym, co interaktywne i sieciowe. Zdaniem Porczaka pojawienie się mediów cyfrowych to okoliczność, która w sztuce jest momentem zwrotnym i wywrotowym – uruchamia procesy, które w tym obszarze rzeczywistości dotąd nie istniały lub były marginalizowane. Wobec tych zmian nie da się przejść obojętnie – na naszych oczach zmieniają się narzędzia twórców, kontekst odbioru dzieła i sposoby jego eksploracji. Wraz z nowymi mediami zmienia się sztuka, a za nią zmienia się także cała rzeczywistość.

 

Antoni-Porczak_1.jpg

 

Prof. Antonii Porczak – pracownik naukowy, teoretyk, artysta. Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby, w latach 1964-1970. Obecnie kierownik Pracowni Działań Medialnych w Katedrze Intermediów Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP. Założyciel Pracowni Działań Medialnych Wydziału Rzeźby (1993r). Współzałożyciel unikatowego kierunku Intermedia. Jest autorem rzeźb plenerowych, kameralnych i wystawowych, setek rysunków, kilkunastu instalacji (w tym wideo instalacji), kilkudziesięciu artykułów dotyczących sztuki interaktywnych mediów oraz edukacji artystycznej. Autor takich instalacji interaktywnych jak Mechaniczna czułość (1999) czy Aspekt przedmiotu (1999). Prowadzi badania naukowe dotyczące głównie: sztuki mediów, percepcji operacyjnej, interaktywności medialnej. Współpracuje z największymi pracowniami medialnymi w Europie m.in. w Zentrum fur Kunst und Medientechnologie (Niemcy), Hochschule fur Gestaltung Karlsruhe (Niemcy), Ars electronica (Linz, Austria) czy Universitat Bauhaus (Weimar, Niemcy). Brał udział w ponad 120 wystawach zbiorowych (około 40 za granicą) m.in. XLIII Biennale Weneckim w 1988 r. Był kuratorem wystaw sztuki mediów w Bunkrze Sztuki w Krakowie. Uczestnik wielu sympozjów rzeźbiarskich, w kraju i za granicą.

Projekt realizowany jest wspólnie z Warsztatami Kultury w Lublinie.

 

WRÓĆ