Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

GRZEGORZ BEDNARSKI "APOKALIPSA"

Apokalipsa Grzegorza Bednarskiego – cykl inspirowany Objawieniem św. Jana – stanowi śmiałą, osadzoną tu i teraz, próbę przypomnienia sensu obrazów zapisanych w twardej literze księgi powstałej na Patmos. Wizje natchnionego autora ilustrują nowatorskie, pełne ekstatycznej ekspresji, barwne, bogate fakturalnie kolaże, które stanowią nie tyle subiektywny komentarz do biblijnego tekstu, ile chęć powrotu do tego, „co jest napisane“.
 

WRÓĆ