Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

Media

Wydarzenia

Aktualności

SZTUKA I TECHNOLOGIA - VIII EDYCJA OTWARTYCH WYKŁADÓW O SZTUCE 2016/2017

Miejska Biblioteka Publiczna

Lublin, ul. Peowiaków 12 (Filia nr 2, parter)

Środy, godz. 17.00

Najnowszy trwający obecnie moment kulminacji związków sztuka – technologia, zapoczątkowany – zdaniem Hala Fostera – w latach 90. XX wieku, wiążę się z cyfryzacją, komputeryzacją i narodzinami społeczeństwa informatycznego. Splot technologii, nauki i kultury prowadzi do rozkwitu technokultury i technonauki. Jak w tym kontekście zmienia się samo pojęcie sztuki i czy w rezultacie rozszerzania jej definicji narasta przepaść pomiędzy „starym” i „nowym”? Czy sztuka dzisiaj, właśnie dlatego, że tak szeroko wchłania zdobycze współczesnego postępu technologicznego, nie zbliża się zadziwiająco do źródłowego pojęcia techne, którym starożytni Grecy ogarniali wszelką wytwórczość?

WIĘCEJLUBELSKA AGORA MODERNIZMU

Lubelska Agora Modernizmu jest nowym projektem badawczo-wdrożeniowym. Przedsięwzięcie zakłada utworzenie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie swoistej platformy wymiany wiedzy i myśli o przestrzeniach architektoniczno-urbanistycznych Lublina okresu od końca lat 50. do początku lat 70. XX w., z odniesieniem do tego co działo się wówczas w Polsce, Europie i na świecie, zarówno w architekturze, jak i w designie. Do zadań jakie stawia przed sobą LAM zalicza się też zamiar skonstruowania narzędzi, które umożliwią zarówno specjalistom, jak i osobom dopiero zaczynającym swoją przygodę z modernizmem – poznanie tego tematu i jego dalszą skuteczną eksplorację. Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym przez LAM były Lubelskie Dni Modernizmu, które odbyły się w Lublinie w dniach 20-22 maja 2016 r.

WIĘCEJ[A]SYMETRIE. SZTUKA WSPÓŁCZESNA W KONTEKŚCIE MUZEUM

ZAGRAJ W [A]SYMETRIE  

ZOBACZ FOLDER WYSTAWY

OTWARCIE WYSTAWY: 23 PAŹDZIERNIKA 2015, GODZ. 19:00 
MUZEUM LUBELSKIE, UL. ZAMKOWA 9
WYSTAWA DOSTĘPNA DO 30 LISTOPADA 2015
OD WTORKU DO NIEDZIELI W GODZ. 10:00-17:00

Wystawa jest swoistym eksperymentem polegającym na czasowym zestawieniu dzieł z kolekcji Sztuki Współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych ze zbiorami Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Zderzenie sztuki nowej i dawnej oraz uzupełnienie muzealnej ekspozycji przez kolekcję sztuki współczesnej, na którą składają się zarówno prace tworzone tradycyjnymi mediami (malarstwo, rzeźba), jak również wykorzystujące nowe technologie wizualne (fotografia, film, multimedia) stać się ma częścią dyskursu wystawienniczego poświęconego relacjom pomiędzy sztuką współczesną a zbiorami muzealnymi.

 

WIĘCEJDrugi wykład w cyklu SZTUKA I TECHNOLOGIA

Marcin Pastwa, Stare obrazy — nowe media

26 października 2016, godz. 17.00, filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

Antyczne użycie terminu technè wskazuje na istotne połączenie kontekstu technicznego ze sztuką, jednak dopiero wraz z upowszechnieniem się fotografii rozpoczął się okres technicznej reprodukcji obrazów. Za sprawą materialnej przemiany sposobu obrazowania, zyskującej poprzez techniczny wymiar charakter masowy nastąpiła także zmiana sposobu myślenia o sztuce. Przyspieszona migracja obrazów, nie tylko w tradycyjnym obszarze działań artystycznych, ale również na polu nauk o sztuce, sprawia, że „ruchome" i reprodukowalne obrazy są nie tylko przedmiotem badań, lecz stają się impulsem do nowego spojrzenia na dawne dzieła. Wykład będzie próbą przyjrzenia się różnym formom dialogu historii sztuki (rozumianej jako dyscyplina naukowa) z mediami i nowymi technologiami.

WIĘCEJPierwszy wykład w nowym cyklu otwartych wykładów o sztuce SZTUKA I TECHNOLOGIA

Ryszard Kasperowicz, Platon i „nieskończone przekształcanie”

12 października 2016, godz. 17.00, filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

Platońska krytyka sztuk mimetycznych miała bardzo różne, wewnętrznie powiązane ze sobą aspekty: wychowawczy, polityczny, teoriopoznawczy, także ontologiczny. Platon był konsekwentnym krytykiem sztuk, postawił wszystkie podstawowe problemy, które dotyczą sztuk naśladowczych, i rozwiązał je w radykalny sposób, usuwając poetów – mimetyków z doskonałego państwa. Ale w swojej krytyce Platon zwrócił także uwagę na wewnętrzny potencjał sztuk, który przejawiał się m.in. w dążności do nieustannego przekształcania formy. Odnosząc się prawdopodobnie do opanowania przez artystów nowych środków przedstawieniowych, Platon zaprezentował także krytykę pewnych przejawów sztuki, które wiązały się z rozwojem nowych możliwości ekspresji artystycznej i jej wpływu na duszę słuchacza czy widza. Niniejszy wykład będzie próbą prezentacji tych wybranych wątków platońskiej krytyki sztuki.